SYRIA Soccer, Football results

footlive.comSYRIA

12:00
-
Al-Jaish SC- : -Taliya SCH2H
12:00
-
Al-Jazeera- : -JablehH2H
12:00
-
Al Shorta- : -TeshrinH2H
12:00
-
Al-Karamah- : -Al MohafazaH2H
12:00
-
Al-Wahda- : -Al-MajdH2H
12:00
-
Hottin- : -Al-IttihadH2H
12:00
-
Hurriya SC- : -FoutouaH2H
12:00
-
Nawaeir- : -Al WathbahH2H
12:00
Pst
Al-Jaish SC0 : 0HottinH2HPostponed
12:00
FT
Al Mohafaza1 : 1NawaeirH2HFinished
12:00
Pst
Al-Ittihad0 : 0Al-Jaish SCH2HPostponed
12:00
FT
Foutoua2 : 1Al-JazeeraH2HFinished
12:00
FT
Al Wathbah1 : 1Hurriya SCH2HFinished
12:00
FT
Al-Majd0 : 2Al ShortaH2HFinished
12:00
Pst
Jableh0 : 0Al-WahdaH2HPostponed
12:00
FT
Taliya SC1 : 1Al-KaramahH2HFinished
12:00
FT
Teshrin0 : 0HottinH2HFinished